home

ข่าวประกวดราคา

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ - บ้านจักรคำภิมุข ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๔.๗๗๙ กิโลเมตร)

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสะปุ๋ง ตำบลม่วงน้อย - บ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๒.๘๐๘ กิโลเมตร)

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๑.๐๗๕ กิโลเมตร)

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสะปุ๋ง ตำบลม่วงน้อย - บ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๒.๘๐๘ กิโลเมตร)

logo
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ระยะทาง ๑.๐๗๕ กิโลเมตร)

ข่าวทั้งหมด